Pisos de venda de drogues

https://beteve.cat/basics/basics-151/

A partir del minut 14,55 es comenta la situació dels pisos de venda. Explicació del fenomen per part de Rafa Clúa amb participació de representació veïnal.

Destaca l’històric paral·lelisme entre sales de consum i pisos de venda. Quan baixen les prestacions de les sales, en horari, en disponibilitat de punts de consum,  augmenta la influència dels pisos de venda. Una altra més crida a l’extensió horària de les sales de consum, recuperant horaris que abans s’havien tingut. En aquesta entrevista, un representant dels veïns també fa una crida perquè s’estenguin l’ horari de les sales de consum.

Es discuteix també l’eventualitat del turisme de drogues. Rafa Clúa sense descartar que hi hagi forasters que facin consum, destaca l’alta prevalença de consumidors locals.

Aporta també Rafa la conveniència de plantejar la distribució d’heroïna que ja està funcionant des dels anys 90 a Suïssa i, a l’actualitat, a altres països europeus.

La referència a la inseguretat dels veïns és fonamentalment en relació a les màfies que també ocupen els pisos buits per a la venda.

La pressió policial fa que els consumidors es deixin veure menys. Segueix sent convenient la coordinació entre accions de la policia i alternatives sanitàries. Perquè el consum no es pot deixar d’un dia per a un altre, ni tampoc com efecte d’una redada. El consumidor ho haurà de buscar a un altre lloc, probablement amb major ansietat.

S’ha estabilitzar el consum d’heroïna des de l’anys 90. Però no desapareix.