Archivo de la categoría: Socio-demografía

Estudio ESSELLA

Análisis de la salud de la población sin hogar de un distrito desfavorecido de Barcelona. Estudio ESSELLAAnalysis of the homeless population health in a disadvantaged district of Barcelona: ESSELLA study

Malatia psiquiàtrica en persones al carrer

https://diarisanitat.cat/la-meitat-de-les-persones-sense-llar-pateixen-malalties-psiquiatriques/

 

El sensellarisme és una situació d’exclusió social severa que afecta greument la salut de qui ho pateix, especialment la salut mental, ja que amplifica els factors de risc de patir trastorns mentals i incrementa la simptomatologia quan es pateixen.

Ara, un estudi liderat per l’equip infermer d’un CAP de Girona ha determinat que la meitat de les persones sense llar pateixen malalties psiquiàtriques. Els resultats de la investigació, que ha analitzat el perfil clínic de les persones en situació de sensellarisme residents d’un centre d’acollida, s’han presentat recentment al XVIII Congrés de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC).

La mitjana d’edat de les persones sense llar s’estableix en 54,4 anys i les patologies més prevalents són l’alcoholisme, que pateix un 54%; el tabaquisme (50%) i les malalties psiquiàtriques (50%), sent la depressió, l’esquizofrènia i el trastorn límit de personalitat, les malalties més freqüents. De fet, d’aquests malalts amb patologies psiquiàtriques, un 15% ha realitzat intents de suïcidi.

Les addiccions a substàncies com el cànnabis, la cocaïna i l’heroïna representen un 19%. Pel que fa a les malalties cròniques, un 46,2% presenten hipertensió arterial, un 26,9% Diabetis Mellitus i el 23%, obesitat. En aquest sentit, els investigadors avisen que el pacient en situació de sense llar amb patologia crònica és un «pacient vulnerable i amb alta dependència, que necessita més recursos dels que ara estan disponibles».

Quant a la metodologia, els investigadors van recollir les dades amb el programa d’història clínica ECAP dels residents del centre d’acollida que hi fossin des de feia almenys sis mesos i que haguessin estat visitats a la consulta d’infermeria del febrer del 2021 al gener del 2022. El total de la mostra van ser 26 persones.

Segons explica la infermera de l’AIFiCC i investigadora principal de l’estudi, Mariàngels Fernández, el perfil dels residents del centre està determinat per les malalties mentals, les addiccions i la cronicitat. «Aquest fet es tradueix en un l’increment l’ús del sistema sanitari. Creiem, doncs, que és necessària la coordinació entre els serveix sanitaris i socials per garantir una adequada atenció d’aquest pacients”, conclou la infermera.

Marked inequalities in education in Barcelona / Desigualdades en educación en Barcelona / Desigualtats en educació a Barcelona

The newspaper El País (Catalonia pg 3), Thursday 13 April 2017, shows marked inequalities in education in Barcelona from the Report on Educational Opportunities 1

Table 1 Students who do not pass basic competency tests

Primary school Secondary school
Sarrià 5,6% 4,5%
Ciutat Vella 22% 35%

Table 2. Students from families of origin from other countries

3 a 5 years
Sarrià 4%
Ciutat Vella 50%

(1) http://institutinfancia.cat/es/proyectos/oportunidadeseducativas/ consulted 16-4-17

Una publicación de El País (Cataluña pg 3) de jueves 13 de abril de 2017 basada en Informe de Oportunidades Educativas1 muestra marcadas desigualdades en educación en Barcelona.

Alumnos que no superan pruebas de competencias básicas

Primaria Secundaria
Sarrià 5,6% 4,5%
Ciutat Vella 22% 35%

 

Alumnos de familias de origen de otros países

3 a 5 años
Sarrià 4%
Ciutat Vella 50%

(1) http://institutinfancia.cat/es/proyectos/oportunidadeseducativas/ consultado 16-4-17

 

 

El diari El País (Catalunya pg) dijous 13 d’abril de 2017 mostra (1) marcades desigualtats en educació a Barcelona a partir de l’Informe d’Oportunitats Educativas1

 

Taula 1. Alumnes que no superen proves de competències bàsiques

Primaria Secundaria
Sarrià 5,6% 4,5%
Ciutat Vella 22% 35%

 

Alumnes de famílies d’origen d’altres països

3 a 5 anys
Sarrià 4%
Ciutat Vella 50%

(1) http://institutinfancia.cat/es/proyectos/oportunidadeseducativas/ consultat 16-4-17