Todas las entradas de: AdminLow@

Diversity, Equity and Inclusion

Structural Inequity and Socioeconomic  Status Link to Osteoporosis Diagnosis  in a Population-Based Cohort of  Middle-Older-Age Americans

Margaret Gough Courtney, PhD,  Josephine Roberts, BS, and Kanya Godde, PhD

En aquest estudi, el focus es va centrar en el diagnòstic de l’osteoporosi, però els autors proposen que una formació integral en Diversitat, Equitat i Inclusió probablement reduiria la desigualtat en els resultats de salut en múltiples dominis de la malaltia, ajudant a abordar l’accés més pobre a la prevenció, el diagnòstic i el tractament per a persones amb un estatus socioeconòmic  baix.

En este estudio, el foco se centró en el diagnóstico de la osteoporosis, pero los autores proponen que una formación integral en Diversidad Equidad e Inclusión probablemente reduciría la desigualdad en los resultados de salud en múltiples dominios de la enfermedad, ayudando a abordar acceso más pobre a la prevención, diagnóstico y tratamiento para personas con un estatus socioeconómico bajo.

In  this study the focus was on osteoporosis diagnosis, but receipt of comprehensive Diversity, Equity and Inclusion training would likely reduce inequity in health outcomes across multiple disease domains, helping to address poorer access to prevention, diagnosis, and treat-ment for persons from low Socioeconomic  Status background

 

 

https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/00469580231155719?src=getftr

Manual: La salud cuando se vive en la calle

MANUAL

La-salud-cuando-se-vive-en-la-calle-2024 (Presionar para acceder al texto)

Con  el subtítulo de “Apuntes para un master de drogas”, estos textos provienen de la necesidad de recopilar anterior información existente al servicio de los equipos y profesionales que atienden a personas que viven en la calle.

Surgió esta necesidad del Symposium de 17 de febrero de 2022 “Cures sanitàries i socials  de les persones sense llar, La salut quan es viu al carrer.” (1) (2) . Como en similares textos o manuales, la vocación es transversal: aportar información importante a los profesionales en sus áreas de no competencia.

La voluntad es de continua actualización. Por lo que se presentan con cierta provisionalidad. Concretamente, la presente versión quedará definitivamente establecida en diciembre de 2

[1) https://annalsdelsagratcor.org/docs/Annals_vol29n0.pdf

[2] https://annalsdelsagratcor.org/docs/Annals_vol29n1.pdf

Estudio ESSELLA

Análisis de la salud de la población sin hogar de un distrito desfavorecido de Barcelona. Estudio ESSELLAAnalysis of the homeless population health in a disadvantaged district of Barcelona: ESSELLA study

Malatia psiquiàtrica en persones al carrer

https://diarisanitat.cat/la-meitat-de-les-persones-sense-llar-pateixen-malalties-psiquiatriques/

 

El sensellarisme és una situació d’exclusió social severa que afecta greument la salut de qui ho pateix, especialment la salut mental, ja que amplifica els factors de risc de patir trastorns mentals i incrementa la simptomatologia quan es pateixen.

Ara, un estudi liderat per l’equip infermer d’un CAP de Girona ha determinat que la meitat de les persones sense llar pateixen malalties psiquiàtriques. Els resultats de la investigació, que ha analitzat el perfil clínic de les persones en situació de sensellarisme residents d’un centre d’acollida, s’han presentat recentment al XVIII Congrés de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC).

La mitjana d’edat de les persones sense llar s’estableix en 54,4 anys i les patologies més prevalents són l’alcoholisme, que pateix un 54%; el tabaquisme (50%) i les malalties psiquiàtriques (50%), sent la depressió, l’esquizofrènia i el trastorn límit de personalitat, les malalties més freqüents. De fet, d’aquests malalts amb patologies psiquiàtriques, un 15% ha realitzat intents de suïcidi.

Les addiccions a substàncies com el cànnabis, la cocaïna i l’heroïna representen un 19%. Pel que fa a les malalties cròniques, un 46,2% presenten hipertensió arterial, un 26,9% Diabetis Mellitus i el 23%, obesitat. En aquest sentit, els investigadors avisen que el pacient en situació de sense llar amb patologia crònica és un «pacient vulnerable i amb alta dependència, que necessita més recursos dels que ara estan disponibles».

Quant a la metodologia, els investigadors van recollir les dades amb el programa d’història clínica ECAP dels residents del centre d’acollida que hi fossin des de feia almenys sis mesos i que haguessin estat visitats a la consulta d’infermeria del febrer del 2021 al gener del 2022. El total de la mostra van ser 26 persones.

Segons explica la infermera de l’AIFiCC i investigadora principal de l’estudi, Mariàngels Fernández, el perfil dels residents del centre està determinat per les malalties mentals, les addiccions i la cronicitat. «Aquest fet es tradueix en un l’increment l’ús del sistema sanitari. Creiem, doncs, que és necessària la coordinació entre els serveix sanitaris i socials per garantir una adequada atenció d’aquest pacients”, conclou la infermera.