Prevalença de COVID 19 a la població general

https://www.eapsardenya.cat/2020/05/02/primer-estudi-que-revela-la-proteccio-de-la-nostra-poblacio-davant-del-coronavirus/

Entre els dies 21 i 27 d’abril, l’EAP Sardenya ha realitzat un estudi transversal de prevalença poblacional de seropositivitat al SARS-CoV-2, en el que s’han inclòs 311 pacients aleatoritzats de totes les franges d’edats, que representa una mostra de la nostra població de referència.

Aquest estudi que ja ha finalitzat i del que us presentem els resultats, forma part d’un estudi més ampli que té quatre grups poblacionals ben diferenciats:

  1. Mostra aleatòria de la població de referència per conèixer la seroprevalença de la infecció per COVID-19
  2. Seguiment de tots els pacients que han presentat simptomatologia compatible i que el seguiment s’ha fet des de l’AP. Volem conèixer el seu grau d’exposició i correlacionar les dades clíniques i serològiques
  3. Estudi de l’evolució de la infecció per COVID-19 a les residències de la nostra ABS
  4. Seguiment serològic de tots els treballadors sanitaris del nostre equip de professionals.

Per preservar la seguretat dels participants i dels usuaris del CAP, l’estudi s’ha realitzat al Casal del barri, un espai cedit per l’Ajuntament i envoltat de jardins i amplies zones obertes.

S’han utilitzat mostres de sang capil·lar i els test utilitzats són test de diagnòstic ràpid que permeten detectar IgG i IgM  per la tècnica d’inmunocromatografia de difusió.

Un 5,47 % dels participants han mostrat un resultat positiu, sent en el grup d’homes un 4,4 % i en el grup de dones un 6,4 %.

Dels resultats obtinguts, la prevalença és major en els grups d’adolescents i joves i en les persones de més de 80 anys.